Pootaardappelen

De teelt van pootaardappelen (5 ha) staat bijna volledig in dienst van de consumptieaardappelteelt. We generen er weinig directe omzet mee, maar we hebben op deze manier goed uitgangsmateriaal tegen lagere kosten. Zo zijn we op voorhand ook minder gebonden aan de eindafnemers van onze aardappelen.

We hebben de teelt en opslag in eigen beheer, het sorteren doen we bij een buurman.

Uienteelt 2019- Akkerbouw- Zeewolde