Suikerbieten

De suikerbietenteelt (40 ha) en het loonwerk voor onze samenwerkingspartners (30 ha) geeft een goede omzet in verhouding tot de investeringen in machines en gebouwen. We besteden het rooien van de suikerbieten uit.