Pootaardappelen

Pootaardappelen

De teelt van pootaardappelen (5 ha) staat bijna volledig in dienst van de consumptieaardappelteelt. We generen er weinig directe omzet mee, maar we hebben op deze manier goed uitgangsmateriaal tegen lagere kosten. Zo zijn we op voorhand ook minder gebonden aan de...

Tarwe

Tarwe

De teelt van wintertarwe (30-45ha) is bij ons flexibel. Het areaal is afhankelijk van de ruwvoer behoefte van onze samenwerkingspartners. Als we weinig tarwe telen, wordt er meer gras, mais en bieten van samenwerkingspartners geteeld. De teelt en bewaring van de tarwe...

Suikerbieten

Suikerbieten

De suikerbietenteelt (40 ha) en het loonwerk voor onze samenwerkingspartners (30 ha) geeft een goede omzet in verhouding tot de investeringen in machines en gebouwen. We besteden het rooien van de suikerbieten uit.

Consumptie aardappelen

Consumptie aardappelen

In oppervlakte en omzet is de teelt van consumptieaardappelen het grootste met ongeveer 73 Hectare. Alle werkzaamheden voeren we met eigen machines uit, soms wordt er nog aanvullend transport ingehuurd. We telen de volgende rassen: Agria, Victoria, Innovator en Lady...

Uien

Uien

De gele zaai uienteelt is in oppervlakte meestal de tweede teelt (plm 40 ha), de omzet is echter erg wisselend, uien worden voor 90% voor de grillige exportmarkt geteeld. Dit houd in dat de prijzen kunnen fluctueren tussen 0 en 30 cent per kilo. Ook doen we nog...

Wat telen wij?